Књиге о Девићима


I:
Главни наслов: Безгробна војска Васојевића
Први податак о одговорности: Бранко Глоговац ; 
Други и сљедећи подаци о одговорности: [илустрације Јован Богићевић] ; 
Мјесто издавања: Београд ; 
Издавач: аутор ; 
Година издавања: 1996. ; 
Мјесто штампања: Земун ; 
Штампарија: А-С Дело ; 
Ознака грађе и опсег: 136 стр. ; 
Друге материјалне појединости: илустр. ; 
Димензије: 21 цм ; 
Напомена: Тираж 1000. ; 
Предметна одредница - тематска: Четници ; 
Васојевићи ; 
1941.-1945. ; 
УДК: 940.531.63(497.16) ; 
Презиме: Глоговац ; 
Име: Бранко
.

II:
Главни наслов: Непријатељ са свих страна
Први податак о одговорности: Бранко Глоговац ; 
Други и сљедећи подаци о одговорности: ; 
Мјесто издавања: ; 
Издавач: аутор ; 
Година издавања: ; 
Мјесто штампања: ; 
Штампарија: ; 
Ознака грађе и опсег: стр. ; 
Друге материјалне појединости: ; 
Димензије: цм ; 
Напомена: Тираж
Предметна одредница - тематска: Четници ;
Васојевићи ;
1941.-1945. ;
УДК: ; 
Презиме: Глоговац ; 
Име: Бранко
 .

III:
Главни наслов: Опраштања није било
Први податак о одговорности: Михаило Лалић ; 
Други и сљедећи подаци о одговорности: ; 
Мјесто издавања: Београд ; 
Издавач: СКЗ ; 
Година издавања: 1994. ; 
Мјесто штампања: ; 
Штампарија: ; 
Ознака грађе и опсег: стр. ; 
Друге материјалне појединости: ; 
Димензије: цм ; 
Напомена: Тираж
Предметна одредница - тематска: Приповјетке ;
Партизани/Четници ;
1941.-1945. ;
УДК: ; 
Презиме: Лалић ;
Име: Михаило
 .

IV:
Главни наслов: Дробњаци, племе у Херцеговини : порекло, прошлост и етничка улога у нашем народу
Први податак о одговорности: ; 
Други и сљедећи подаци о одговорности: ; 
Мјесто издавања: Београд : [с.н.] ; 
Издавач: ; 
Година издавања: 1930. ; 
Мјесто штампања: ; 
Штампарија: ; 
Ознака грађе и опсег: стр. ; 
Друге материјалне појединости: ; 
Димензије: цм ; 
Напомена: Тираж
Предметна одредница - тематска: Етнологија ;
УДК: 39 ; 
Презиме: Лубурић ; 
Име:
 Андрија .

V:
Главни наслов: ; 
Први податак о одговорности: ; 
Други и сљедећи подаци о одговорности: ; 
Мјесто издавања: ; 
Издавач: ; 
Година издавања: ; 
Мјесто штампања: ; 
Штампарија: ; 
Ознака грађе и опсег: стр. ; 
Друге материјалне појединости: ; 
Димензије: цм ; 
Напомена: Тираж
Предметна одредница - тематска: ;
УДК: ; 
Презиме:  ; 
Име:
 .

Остале вриједне књиге/
& Вешовић, Др. Радослав. Племе Васојевићи: у вези са историјом Црне Горе и племенским животом сусједних брда, Државна штампарија, Сарајево, 1935. г. ;
& Глушчевић, З.: Окултна моћ. 1. изд. Библиотека Душа и култура. «Просвета», Ниш, 2001. ISBN 8674555012 ;
& Ђурђић, Тихомир. Истином сам пркосио рђавој стварности, Српска реч, Београд, «Euro grafie», Горњи Милановац, 1995. ;
& Караџић, С.; Шибалић, В.: Дробњак — породице у Дробњаку и њихово поријекло. (Дробњак, Језера, Ускоци и Шаранци). 2. изм. и доп. изд., Стручна књига, Београд 1997. ;
& Томић, С.: Дробњак. Пива. Бањани. (Библиотека Фототипска издања). ЦИД, Подгорица 2000. ISBN 8649501117 ;
& Церовић, Вуксан. Косово контрареволуција која тече, Београд, 1989., YA.1991.b.1129 ;
& Шалипуровић, Вукоман. Окица Глушчевић, «Нолит», Београд 1981. ;
&
&
&

Горе
Ы
 
Copyright © КУЋА КЊИГА ДЕВИЋ, 2001.-2007.
devic@swipnet.se